Ofta pratar man om företagskultur som något som sitter i väggarna, något som byggs över lång tid och är svårt att ta på. Men det behöver inte vara så svårt att arbeta med att stärka en företagskultur. En kultur utgörs av vad alla chefer och medarbetare gör varje dag – och beteenden är konkreta, de går att observera och kan därför också mätas och analyseras.

För att se om det finns några generella drivkrafter bakom hur väl värderingarna efterlevs i en organisation tittade jag i vår databas med 760 000 svar från medarbetare. Det går att tänka på hur väl en kultur och dess värderingar genomsyrar en organisation i tre nivåer: Att känna till värderingarna (Hjärnan), att identifiera sig med dem (Hjärtat) och att leva dem (Hjärtat och hjärnan drar åt samma håll). För de olika nivåerna finns det olika bakomliggande faktorer som påverkar mest.

Kännedomen om värderingarna påverkas mest av hur välinformerade medarbetarna känner sig om de övergripande målen och om det är tydligt vad målen betyder för dem i deras arbete.

För att medarbetarna också ska identifiera sig med värderingarna och känna en emotionell koppling till dem så är kommunikationen kring de övergripande målen viktig. Men här spelar även förtroendet för ledningen stor roll, likväl som att medarbetarna är engagerade. Engagemang kan vara knepigt – vad kommer först? Får engagemanget medarbetaren att känna för värderingarna eller får värderingarna medarbetaren att bli engagerad? Svårt att svara på men det vi vet är att chefen ofta har den absolut största påverkan. Ledarskapets betydelse går inte att underskatta, som grafen ovan visar.

För att medarbetarna ska leva upp till värderingarna är det engagemang de känner för arbetet viktigt. Men här spelar det även roll att de känner att företagets kunder får de bästa produkterna och den bästa servicen som finns på marknaden. Det handlar om att vara stolt över sitt arbete och det man levererar.

Engagemang och ledarskap är som vanligt en nyckel till framgång. Men när det gäller just värderingsarbete kan det vara bra att också ställa sig några andra frågor för att förstå hur ni effektivt kan driva ett värderingsarbete i er organisation:

  • Är värderingarna tydliga? Förstår medarbetarna vad ord som ’proaktiva’, ’engagerade’ och ’innovativa’ betyder för dem i deras vardag? Vet medarbetarna vilka beteenden värderingarna bör översättas till?
  • Har ni fått med er cheferna på tåget? Känner de sig trygga i de övergripande målen och i vad värderingarna betyder för deras grupp? Först då har de förutsättningarna att föra informationen vidare och göra den begriplig för sina medarbetare.
  • Lever ledningen värderingarna? Och pratar de om dem? Det är svårt att få medarbetarna att göra något som inte ledningen gör och vi vet sedan innan att det finns en koppling mellan att vara välinformerad och känna förtroende för ledningen.
  • Vad är det som får medarbetarna att känna att de levererar den bästa produkten och servicen hos er? Fråga dem, lyssna och ge medarbetarna förutsättningen att göra ett bra jobb de kan vara stolta över.

För att summera; att arbeta med företagskulturen är inte magi – det finns konkreta saker att göra. De exempel vi nämnt ovan är några som är viktiga generellt sett, men oftast skiljer det sig åt något mellan företag. Om du vill veta mer om vad man kan göra för att stärka er företagskultur kan du läsa vår guide Heart+Mind=Culture