Vi fortsätter att sätta  Fokus på HR och berättar om vad ni som läser vår blogg gör till vardags. Vi tror att genom att låta folk berätta vad dem gör om dagarna så skapas det ett intresse för och sprids en kunskap om vad HR-yrket är och kan innebära för utmaningar. Vill du dela med dig? Fyll i formuläret här så publiceras du snart på en blogg nära dig.
Idag träffar vi Pernilla Gedda Hansen!

 

1acc1b60eff971c77eab01783a437f16BERÄTTA LITE MER OM DIG! 

Pernilla Gedda Hansen heter jag och är 45 år. Jag bor och arbetar i Halmstad. På jobbet på Region Halland arbetar jag och min avdelning med massor av spännande utvecklings- och strategiska frågor. Ingen dag är den andra lik. Jag gillar att kunna få vara med och utveckla, förändra och förbättra för medarbetare, chefer och i slutänden våra ”kunder”. För mig är det jätteviktigt att träna både kropp och själ genom bla golf, cykling, yoga, meditation, samtal och böcker i massor.

Vad har du för utbildning?

Utbildad inom Arbetsvetenskap!

VAD GÖR DET FÖRETAG DU ARBETAR PÅ?

Jag arbetar på Region Halland som ansvarar för hälso- och sjukvården och den regionala utvecklingen i Halland. Region Halland är Hallands näst största arbetsgivare med drygt 7 600 anställda inom ca 370 olika yrken varav de flesta arbetar inom vården. Vår vision är – Halland bästa Livsplatsen!

VAD ÄR DIN ROLL?

Jag är chef för en HR-utvecklingsavdelning med 7 medarbetare (personalstrateger och utvecklare). Vi är en central avdelning som arbetar regionövergripande med bl.a. kompetensförsörjning, chefsutveckling, mångfald, uppföljning, strategiska HR-frågor, HR-delar i styrande dokument och alla möjliga andra strategiska HR frågor. Vi arbetar dock inte med de vanligt förekommande dagliga frågorna på en traditionell personalavdelning vilket gör vår avdelning lite annorlunda än man kanske är van vid.

HUR SER EN TYPISK ARBETSDAG UT FÖR DIG?

Mina arbetsdagar består av mycket möten, samarbete, dialoger, omvärldsbevakning och inte minst att coacha medarbetarna. Vi samarbetar mycket med de 8 personalavdelningar vi har inom organisationen och också med Högskolan i Halmstad och de halländska kommunernas personalavdelningar. Mycket handlar om att tillsammans med andra utveckla och förbättra verksamheten ur ett HR-perspektiv med hallänningarna i fokus. Goda relationer till andra och ett stort mått av tålamod krävs dagligen. Utvecklingsarbete är ofta långsiktigt och resultaten ser vi ibland inte förrän månader eller år senare. Då Region Halland är en politisk organisation är det en hel del skrivelser som ska skrivas, motioner som ska besvaras och ärenden som ska dras i olika utskott och styrelser. Dagarna består därför av en hel del formulerande och skrivande också.

HUR HAR DU HAMNAT DÄR DU HAR HAMNAT?

Jag är en arbetsvetare som under årens lopp ständigt kompletterat min utbildning med en hel del olika interna och externa kurser och utbildningar inom olika områden, framförallt ledarskapsutbildningar som är något jag är lite extra intresserad av. Jag började min bana som löneassistent inom polisväsendet i början av 90-talet för att sedan bli personaladministratör och därefter biträdande personaldirektör vid Polismyndigheten i Halland. Jag har också jobbat på polisens chefs- och ledarcenter under en period. Därefter började jag inom Landstinget i Halland som personalstrateg och sedan 2011 är jag chef för Region Hallands HR-utvecklingsavdelning.

Tack Pernilla!