Ett av de vanligaste sätten att hamna både på HR Sverige och på HR Sverige Bloggen är att man googlar vad en personalvetare egentligen gör. Vi vill såklart hjälpa till att upplysa om vad det är man kan göra efter att ha läst till personalvetare och frågade därför medlemmarna på vår LinkedIn-grupp HR Sweden om hjälp att förklara vad det är dom gör om dagarna. Fram till 24 december får du varje dag träffa en person inom HR-området. Du hittar fler exempel på vad folk inom personalområdet gör här.

Vem är du?

Mats Höckertin: Rådgivare på TRR Trygghetsrådet sedan 2001 – före det Utbildnings (TBV) –och rehabkonsult och affärs-verksamhetsansvarig i Samhall. Gift – två döttrar – två hundar – villa –fritidshus –dock ej husvagn

Vad gör den organisation du arbetar på?

Stötta företag och anställda med omställningsprocesser i samband med uppsägningar.

Vad är din roll i organisationen?

Rådgivare/coach

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

3-4  fysiska klientmöten – telefonuppföljningar – kundsamtal – administration vissa dagar håller jag i utbildningar

Hur har du hamnat där du är idag?

Blev uttagen som en av tre kandidater av rekryteringskonsult jag personligen kände sedan tidigare.