I det första avsnittet behandlade vi vad AI är. Nu är det dags att titta lite mer på olika typer av AI. För inte nog med att AI i sig är luddigt, det finns olika typer av AI som gör det hela än lite mer luddigt.

 

Machine Learning

Enkelt förklarat, via machine learning så tränar du datorn i att känna igen eller utföra vissa moment. Det vanligaste sättet att lära datorn något är att du själv tränar den i det du vill att den ska utföra. Vill du lära en dator att känna igen en blomma så definierar du för datorn hur en blomma ser ut och sedan tränar sig datorn att känna igen andra blommor. 

Har du råkat ut för en recaptcha där du ska identifiera alla trafikljus i bilden innan du kan posta en kommentar eller dylikt så har du med stor sannolikhet hjälpt en dator med machine learning. 

Efter att datorn lärt sig hur en blomma eller ett trafikljus ser ut så kommer den börja gissa och presentera resultatet för dig. 

Jag kommer i nästa avsnitt gå in mer på hur varje del av AI tillämpas inom HR men kort kan vi bara nämna här att machine learning kan tillämpas inom HR på så sätt att avvikande beteenden kan upptäckas, någon kanske är påväg att sluta och via machine learning kan detta identifieras. Men mer om det i nästa avsnitt som sagt! 

 

Deep Learning

Deep Learning är en avancerad sub-division av machine learning. Här matar du datorn med gigantiska mängder information och låter sedan datorn via artificiella neurala nätverk bearbeta och behandla informationen. 

Eftersom deep learning är komplext och jag inte är varken matematiker eller programmerar så ska jag inte ge mig in i detalj på att förklara hur det funkar utan jag har istället letat upp en video som på ett relativt begripligt sätt förklarar vad deep learning är och hur det fungerar.

Exempel på deep learning, förutom de som nämns i videon (och som jag dessutom tycker är häftiga exempel på deep learning) är bland annat färgläggning av gamla bilder från svartvitt till färg eller skapa helt nya texter.

Det här är förstås bara ett skrap på ytan när det gäller de två olika typerna men förhoppningsvis har du nu lite koll på de två.