LinkedIn har kartlagt hur den svenska och globala arbetskraften i sammanlagt 20 länder har rört på sig under det senaste året* och vilka länder som har vunnit respektive förlorat flest talanger. Resultatet är del av Economic Graph, LinkedIns digitala karta över den globala ekonomin.

– I takt med att globaliseringen ökat har människor blivit mer benägna än någonsin att flytta i jakt på bättre ekonomiska och sociala möjligheter. LinkedIns förhoppning är att dessa insikter ska bidra till att hjälpa företagsledare och regeringar världen över söka fortsätta att skapa ekonomiska möjligheter för världens arbetskraft, säger David Cohen, senior director LinkedIn Talent Solutions, EMEA.

Svenska företagsledare optimistiska till världsekonomin
Enligt studien gjorde Sverige en nettovinst av talanger på 0,1 procent under det senaste året, och en tidigare del av kartläggningen visar att nästan varannan (48 procent) svensk företagsledare tror på att nyanställa under kommande år.

Hit flyttar svenskar för jobb

  • USA
  • Danmark
  • England
  • Norge
  • Tyskland

Yngre mer benägna att flytta utomlands
Kartläggningen visar att yngre tjänstemän världen över är mer benägna att flytta utomlands, även om de som de som flyttat längre sträckor visade sig ha över 7 års professionell erfarenhet.

Teknikbranschen toppar listan
De som jobbar inom teknikbranschen (mjukvara) är mest benägna att flytta utomlands.
Inom följande branscher är tjänstemännen mest benägna att flytta utomlands:

  • Teknik (mjukvara)
  • Media och nöje
  • Professionella tjänster
  • Olja och energi
  • Statlig, ideell och utbildning

utflyttande

Tyskland är Europas vinnare av talang, Spanien förlorare.
I Europas tuffa ekonomiska klimat är Tyskland vinnaren med en nettovinst på 0,4 procent. Tyskland har attraherat en stark tillströmning av teknisk kompetens från olika delar av Europa. Analysen indikerar även att över 60 procent av medlemmarna som har flyttat till Tyskland under det senaste året kommer ifrån något annat europeiskt land.Spanien har den största nettoförlusten i Europa på 0,3 procent, vilket sannolikt är en konsekvens av landets ekonomiska utmaningar. Närhet till hemlandet verkar vara en drivande faktor då analysen visar att 60 procent av de som lämnade Spanien ändå har stannat kvar i Europa.