Om det är två saker som fått kommuner runt om i vårt land att klia sig i huvudet över de senaste åren så är det kompetensbristen i vården och hur nyanställda ska ta steg ut i arbetslivet. Inte sällan så lyfts problemen separat och utan egentlig lösning så när Lunds kommun skickar ut ett pressmeddelande om ett Hackaton kring framtidens arbetskraft som inte bara är samhällsnyttigt utan dessutom drivs av HR – då är det klart att en vill veta mer!

Ringde därför upp Sofia Rystad Ploska, HR-strateg på Lunds kommun som är projektledare för intiativet.

“Vi deltar i ett projekt som heter Bred kompetens som ägs och drivs av Länsstyrelsen, där sju andra organisationer ingår. Vi har valt att öka för ökad anställningsbarhet för nyanlända i bristyrken. Hackatonet är en specifik aktivitet för Lunds kommun men med stöd från Länsstyrelsen där vi har valt att försöka se kommunen som en helhet. Vi upplever att vi har för många glapp mellan våra organisationer och Hackatonet är ett sätt att för oss att komma samman.”

Ett prov-hackaton genomfördes i Lunds kommun i maj med gott resultat och det är därför de nu väljer att ta projektformen vidare och genomföra ett hackaton i en större skala.

“Vi fick idén efter att ha deltagit i ett liknande format som jag och Länsstyrelsens projektledare Patrik Åkesson deltog i hos Arbetsgivarverket och har hittils varit nöjda med formen som ett Hackaton erbjuder. Kortfattat är det så att vi samlar olika kompetenser i samma rum och gemensamt tänker till för att lösa våra gemensamma problem. Hackatonet blir ett sätt för oss att lämna vardagen och de stuprör vi ibland upplever att vi arbetar i. Vår målbild är att gå från nyanländ till anställd, från kompetensbrist till kompetensförsörjning. Det här är ett steg på den vägen.”

Det hörs över telefon att Sofia brinner för projektformen och styrkan i att komma samma över de traditionella organisationsgränserna. Arbetet med att få olika aktörer, inte bara från kommunen att komma samman har varit lite ett projekt med Sofia är övertygad om att det är värt insatsen.

“Vi kommer behöva 5500 personer till Lunds kommun de kommande åren. Vi måste ta tag i den här frågan, det finns inget val för oss. Och hur bryggar vi över problematiken att få nyanlända med kompetensbristen.

Efter hackatonet kommer vi ha en kross-funktionell arbetsgrupp som förvaltar resultatet och arbetar vidare med det. ESF (Europeiska Socialfonden reds. anm) bistår med konsulter från PwC för att forsatt utveckla det som kommer ur hackatonet och vi håller också på att utforma en ansökan för fortsatta medel från ESF för att vidare utveckla det här.”

Med det tackar jag Sofia för pratstunden, önskar lycka till med hackatonet och hoppas att de goda initativen fortsätter!