Vi behöver anställa en extra person per timme till lagret. Vi kommer att behöva hans timmar då och då i flera år framåt. Han tycker själv att det här är bra, det passar med hans övriga verksamhet som konstnär. Går det att anställa honom på det här sättet och hur går vi tillväga i så fall?

Det finns ingen anställningsform som kallas timanställning. I praktiken förekommer det ändå rätt ofta att den här typen av kontrakt, skrivna eller oskrivna tecknas på företagen. Enligt LAS finns bara två huvudtyper av anställning: tillsvidare eller i dagligt tal fast anställning, respektive anställning för viss tid eller tidsbegränsad anställning.

Om inget är sagt om tidsbegränsning, gäller som huvudregel att anställningen är tillsvidare. I det här fallet när varaktigheten bedöms som lång ska han i första hand tillsvidareanställas. Hade det rört sig om en kortare period, ett till två år, hade man kunnat använda sig av så kallad allmän visstidsanställning.

Det går även att kombinera de här två formerna och starta med allmän visstidsanställning under två år och därefter övergå till tillsvidareanställning.