Arbetskamrater som utvecklas, omtyckta chefer, bättre resultat och lönsamhet för företaget. Så ser resultaten ut på arbetsplatser som jobbar aktivt med feedback.

 

Stephanie König– Om man sätter mål och ser sina medarbetare kan jag garantera att företaget blir framgångsrikt, säger utbildningskonsulten Stephanie König som har skrivit boken Motivera genom feedback.

– Och feedbacken är efterlängtad, många är svältfödda på den, fortsätter hon. Feedback är en ledningsfråga och Stephanie König menar att flertalet chefer är dåliga på att ge feedback.

Ann Norén inneAnn Norén, teamchef för innesälj på Posten Logistik, är en av dem som ständigt jobbar med feedback.

– Det som triggar mig mest i mitt arbete är att se människor utvecklas, komma över trösklar och växa. När en medarbetare lyckas blir jag jätteglad. Jag tror att det är viktigt för människor att få feedback. Alla behöver få beröm och bli sedda, säger Ann Norén.

Hon började jobba på Posten i kassan 1986, men sedan dess har hon avancerat och har bland annat jobbat som utbildare på Postskolan, som säljare och sedan år 2000 är hon certifierad coach. Flera gånger i veckan har hon feedbacksamtal med medarbetare som jobbar med försäljning. Tillsammans lyssnar de på inspelade kundsamtal.

 Feedback genom frågor

Det är viktigt att ge feedback på rätt sätt. I stället för att säga att någon gör fel eller vad personen bör bli bättre på, ställer Ann Norén frågor. ”Hur tycker du att det går? Vad vill du? Och hur ska vi ta dig dit?” På så sätt hittar de tillsammans fram till vad medarbetaren kan förbättra och hur det ska gå till.

– Det är viktigt att först lyfta fram det som är bra. Därefter kan man titta på vad det är som kan förbättras, säger Ann Norén. Ofta hör medarbetaren själv vad den bör bli bättre på.

– Men man ska inte ta allt på en gång, det ska inte kännas oöverstigligt utan vi tar en sak i taget, fortsätter hon.

Redan i rekryteringsprocessen berättar Ann Norén för medarbetaren att hon jobbar mycket med feedback, att det är en naturlig del i arbetet. I samtal med alla nyanställda tar hon sedan reda på hur var och en vill att hon ger sin återkoppling.

– En del kanske tycker att det är jobbigt i början, men det blir en vana. Det är ett arbetssätt och inte ett test av personen, det handlar om utveckling, säger Ann Norén. Även chefer kan tycka att det är jobbigt med feedback.

– Men då handlar det inte om att de inte vill, utan om ovana. Det är skrämmande att se hur läskigt många chefer tycker det är att ge professionell feedback, säger Stephanie König.

Hon har suttit med när Ann Norén har haft feedbacksamtal med en av sina medarbetare för att i sin tur ge henne återkoppling.

– Jag behövde den feedbacken och lärde mig verkligen något, säger Ann Norén.

Det visade sig nämligen att hennes kroppsspråk inte bjöd in till samtal. Hon satt gärna med benen i kors och vred kroppen från den hon pratade med, samtidigt som hon skrev i ett anteckningsblock som hon hade i knäet. Numera sitter hon alltid rakt framför medarbetaren och har blocket placerat på bordet så att personen hon samtalar med kan se vad hon skriver.