Initiativet ‘Föräldra-prao-dagen’ (LinkedIn Bring In Your Parents Day) är tillbaka. I år äger dagen rum torsdagen den 6 november och syftar till att uppmana företag runtom i världen till att öppna sina dörrar för de anställdas föräldrar och ge dem en inblick i barnens professionella liv. Den årliga dagen lanserades under 2013 efter att en global undersökning från LinkedIn visade att fler än var tredje förälder inte hade en aning om vad deras barn gjorde på jobbet.

Bara 36 procent av svenska föräldrar uppger att de har haft inflytande på sitt barns karriär, vilket kan jämföras med Indien där siffran är hela 92 procent.– Föräldrar är ofta förbisedda när det kommer till karriärsråd, så vi går miste om värdefull kunskap och råd. Den 6 november handlar om att lyfta fram fördelarna med att vända sig till dem för råd. Det är också ett tillfälle för oss att säga tack för det stöd som de har gett oss hittills – något som är lätt att glömma bort, säger Malin Lundell, Nordisk marknadschef på LinkedIn.

 

De svenska föräldrar som har haft inverkan på sitt barns karriär har haft det genom att:

  • Stötta finansiellt genom utbildning (51 %)
  • Låta barnen bo hemma under studietiden (48 %)
  • Lära dem färdigheter (42 %)
  • Ge råd under karriärens gång (39 %)
  • Ge råd om klädval inför en arbetsintervju eller första dagen på jobbet (23 %)

Mer än en fjärdedel av svenska föräldrar anser att de har värdefull kunskap som skulle kunna gynna sitt barns karriär men har inte delat med sig av den än. De främsta anledningarna är:

  • Barnen har inte behövt den än (55 %)
  • De tror inte att barnen skulle vilja ha den eller lyssna till dem (20 %)
  • Arbetslivet har förändrats så pass mycket att deras råd inte längre gäller (20 %)

Olika färdigheter från mamma och pappa

38 procent av yrkesverksamma svenskar håller med om att deras föräldrar har kunskap eller råd som skulle kunna gynna deras karriär och här är de typiska färdigheterna som de uppger att de har fått från sin mamma respektive pappa:

Skärmavbild 2014-10-04 kl. 14.55.29

Fler än två av fem har inte visat tacksamhet till sina föräldrar

44 procent av de yrkesverksamma svenskar som sällan eller aldrig har sagt tack till sina föräldrar tycker att de borde visa mer tacksamhet. Nästan en av två (49 procent) uppger att de har tackat sina föräldrar, vilket är en relativt låg siffra jämfört med bland annat Indien (95 procent) och Brasilien (82 procent).

 

Mer om föräldra-prao-dagen

Föräldra-prao-dagen är en möjlighet för yrkespersoner runtom i världen att visa sina föräldrar exakt på vilket sätt som föräldrarnas stöd har gynnat dem och hur långt det har tagit dem i karriären.

– Vi vill överbrygga det stora gapet mellan föräldrar och barn. I fjol deltog över 15 000 personer över hela världen och i år hoppas vi att ännu fler personer och företag vill vara med, säger Malin Lundell, Nordisk marknadschef på LinkedIn.

Två företag som kommer att delta i årets Föräldra-prao-dag är Tink och SATS:

– Vi blev intresserade av Föräldra-prao-dagen och bestämde oss för att vara med och bjuda in våra medarbetares föräldrar till vårt kontor. Vi lever i en värld som rör sig snabbt och ibland glömmer vi bort de som gav oss grunden till att lyckas med det. Vi tycker att våra föräldrar har väldigt viktig kunskap och Föräldra-prao-dagen är en bra möjlighet för oss att visa dem hur vi som ett team arbetar och vad vi gör i vårt professionella liv. Det är också en möjlighet för oss att lyssna till dem och få råd till hur vi kan fortsätta att förbättra Tink, säger Daniel Kjellén, VD på Tink.

– Att arbeta som personlig tränare handlar om att förändra människors liv. Vi vill visa föräldrar hur en typisk dag ser ut för en personlig tränare och vilken skillnad deras arbete gör för våra medlemmars hälsa och välmående. Vi tycker att föräldrars kunskap är viktig och deras åsikt har stor betydelse när det kommer till att stötta barnen i deras yrkesval, därför bestämde vi oss för att vara med i Föräldra-prao-dagen, säger Mats Hellsten, PT Manager SATS Sverige.

Föräldra-prao-dagen (LinkedIn Bring In Your Parents Day) anordnas i 16 länder; England, USA, Irland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Italien, Spanien, Brasilien, Australien, Indien, Kanada, Singapore, Japan, Kina och Hongkong, och uppmanar företag över hela världen att delta under dagen. Företag som Logitech, Virgin, British Airways, Tink och SATS har redan anmält sig till att delta. Oavsett om du är en förälder, medarbetare eller ett företag kan du läsa mer om hur du kan delta genom att besöka hemsidan biyp.linked.com. Delta i konversationen på Twitter med #LinkedIn #BIYP.