Hur många gånger har du sett det uttrycket? Och hur många gånger har du tänkt ”visst, tjena”?

Jag har varit VD för flera företag under mina snart 35 år i näringslivet och kan konstatera att utan engagerade medarbetare och bra relationer med sina kunder, så går det åt skogen. Det är inte bara jag som tycker så, för det finns gott om forskning som indikerar att företag med starka genomsyrande värderingar och tydlig respekt för medarbetarnas välbefinnande också är långt mer lönsamma än företag där man är tydligt ekonomiskt resultatorienterade, dvs sätter ägarna i första rummet. HR-chefer och HR-strateger har tydliga problem att ta ordentlig plats i företagens ledningsgrupper och en av orsakerna är att alla andra medlemmar i ledningsgruppen sysslar med tydligt mätbara saker.

Men vad mäter HR-direktören? Nöjd medarbetarindex, NMI? Bra – visa mig då evidens som kopplar NMI med lönsamhet eller prestationsförmåga! Och exakt hur lyfter man NMI med fem procentenheter? Skicka cheferna på ledarskapsutbildning? Bortkastade pengar! Men jag har en idé för hur HR-chefer och HR-strateger ska ta en tydlig och central roll, och det är genom att mäta medarbetarnas energiförluster. Om man fruktar för sitt jobb, upplever byråkrati eller inte får den information man behöver, så förlorar man energi, och energiförlusten kan faktiskt mätas och kvantifieras. Dessutom kan man mäta och kvantifiera de gemensamma styrkorna i en organisation.
Det finns klara belägg för att organisationer med låga energiförluster fungerar strålande, och motsatsen gäller för organisationer med höga energiförluster. Och bäst av allt,man kan faktiskt ta reda på exakt var man har sina styrkor och sina svagheter. Utrymmet räcker inte för att beskriva hur man gör, men jag fortsätter gärna diskussionen och gör det i ett seminarie den 27/3 – välkomna!
Kent Berg
Lexicon Public & Strategy