HR Sverige

Företagskultur 

Hur viktigt är egentligen företagskultur & vad gör den egentligen? För mig är företagskultur det som gör att man känner sig att man är en del av något större, att det  man gör är meningsfullt & att man känner sig delaktig. Alla de saker som…