HR Sverige

Kreativ Rekrytering 

’Jag är flexibel, ambitiös och social’. Har du hört det förrut? Jag har, ungefär si sådär 1000 gånger. Jag har förmodligen beskrivit mig själv eller kandidater på det sättet lika många gånger som jag har hört det på en intervju. Faktum är att de flesta…