Många företag dras med högre sjukfrånvaro än de önskar. Vad sjukfrånvaron beror på kan man diskutera i all evighet eftersom den ser ganska annorlunda ut om man jämför med andra länder. Här skulle jag dock vilja slå ett slag för tidiga rehabiliteringsinsatser för att sänka sjukfrånvaro. Oavsett om du arbetar med HR eller som chef finns det säkert någonting som ni kan skapa inom organisationen eller tillsammans med företagshälsovården. Tidigare insatser har ju en förmåga att sänka den totala sjukfrånvaron.

Här nedan följer en lista med tips på mycket intressant läsning för dig som är intresserad av att sänka sjukfrånvaron på din arbetsplats.

1. Titta in och läs om Försäkringskassans nya ekonomiska stöd till arbetsgivare vad gäller tidiga insatser kring rehabilitering, detta stöd ersätter det stöd som företagshälsovården tidigare fick. Du kan läsa mer under förebygga sjukfrånvaro på försäkringskassans hemsida.

2.  Tipsar också om genushanden som lyfter upp hur olika vi behandlar kvinnor och män. Genom att öka vår medvetenhet kan vi arbeta med systematiskt och fånga upp fler sjukfall.

3. Läs gärna om Region Skånes och Helsingborgs stads arbete med Kultur på recept. Här satsar man på att förkorta sjukskrivningsperioden (motverka isolering)  genom att aktivera patienterna i kulturella sammanhang.

Hur arbetar ni med tidiga insatser kring rehabilitering?