identitet

2 articles

”Outsourca all icke-strategisk HR” – en upplösning av yrket?

Jag läser på Personal & Ledarskaps webb att Astra Zeneca outsourcar för 5 miljarder (kan kräva inlogg på HR Society) - i detta bland annat två tredjedelar av sitt HR. Ur artikeln: Astra Zeneca har skrivit ett globalt avtal med konsultföretaget Northgate Arinso om outsourcing av det Astra Zeneca definierar som "all icke-strategisk HR". /.../ HR-delar som outsourcas» Löneadministration, rekrytering, utbildningsadministration, systemförvaltning…

När blev du personalvetare?

I fredags blev jag och mina klasskamrater under en föreläsning uppmanade att bestämma oss. Vi har nu gått halva vår utbildning på Personalvetarprogrammet i Göteborg och det är dags att våga ta klivet och kalla oss för personalvetare. Stämningen var nästan lite högtidlig. Äntligen vågade någon peta oss över kanten! Men stopp och belägg. Var det verkligen i fredags vi blev…