Mattias Jansson

5 articles

Fem deviser om ledarskap #5 – All förändring börjar med mig själv

Ledarskap är att påverka och påverkas. Min vision som ledare och kommunchef är “Vi är vår värld” - som för mig betyder det att vi var och en ser vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma. Jag har utifrån detta fem motton som jag försöker leva vid som ledare och således också som människa. Läs mer…

Fem deviser om ledarskap #4 – Utifrån och In

Ledarskap är att påverka och påverkas. Min vision som ledare och kommunchef är “Vi är vår värld” - som för mig betyder det att vi var och en ser vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma. Jag har utifrån detta fem motton som jag försöker leva vid som ledare och således också som människa.  Läs mer…

Fem deviser om ledarskap #3 – Ansvar

Ledarskap är att påverka och påverkas. Min vision som ledare och kommunchef är “Vi är vår värld” - som för mig betyder det att vi var och en ser vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma. Jag har utifrån detta fem motton som jag försöker leva vid som ledare och således också som människa. Läs mer…

Fem deviser om ledarskap #2 – Du kan inte förändra någon annan

Ledarskap är att påverka och påverkas. Min vision som ledare och kommunchef är "Vi är vår värld" - som för mig betyder det att vi var och en ser vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma. Jag har utifrån detta fem motton som jag försöker leva vid som ledare och således också som människa. Läs mer…

Fem deviser om ledarskap #1 – Världen i ständig förändring

Ledarskap är att påverka och påverkas. Min vision som ledare och kommunchef är ”Vi är vår värld” – som för mig betyder det att vi var och en ser vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma. Jag har utifrån detta fem motton som jag försöker leva vid som ledare och således också som människa. Mer om…