Sedan ett par veckor tillbaka jobbar jag och mina klasskamrater i årskurs 2 på Personalvetarprogrammet i Göteborg med ett personalvetenskapligt tillämpningsarbete. Eller lite mindre tungvrickande: ett PIM-arbete.  Det går kort och gott ut på att vi i grupper om 4-6 personer skall utföra ett uppdrag…