LinkedIn-serien fortsätter. Tidigare avsnitt hittar du här. Sist pratade vi om grupper och idag ger vi oss på LinkedIns andra sociala plattform som de kallar ”Answers” eller svar på svenska. Enkelt uttryckt är det här LinkedIns stora frågelåda. Du kan fråga i princip vad du…