Om inte din mamma känner någon som känner någon. Om inte din pappa har ett ess i rockärmen – det som i folkmun brukas kallas för ett nätverk. Om inte dina syskon eller vänner redan trampat upp vägen åt dig så står du inför en…