innovation

3 articles

Innovation ska vi ha – men hur? – del 3

I del 3 i artikelserien ”Innovation ska vi ha – men hur?” går vi över till att beskriva organisationens roll när det gäller att stimulera innovationsförmåga. Vi frågar oss i denna sista del: vilka är de förutsättningar som måste vara på plats så att team och individer upplever att det är värt att vara innovativa? Organisatorisk uppmuntran Det är centralt…

Innovation ska vi ha – men hur? – Del 2

I denna del i artikelserien ”Innovation ska vi ha – men hur?” går vi igenom slutsatser från de senaste 30 årens forskning vad gäller ledares inblandning i innovation i organisationer. Första delen hittar du här. Något utöver motivation krävs En ”sanning” inom ledarskapslitteraturen verkar vara att det alltid är bättre att ha motiverade medarbetare än icke-motiverade. Visst, så må vara.…

Innovation ska vi ha – men hur?

Innovation ska vi ha – men hur? I denna serie bestående av tre inlägg går vi igenom organisatorisk innovation för att förstå vad det egentligen innebär, hur chefer och ledare skall göra för att stimulera innovation hos sina medarbetare (och låta bli att göra), och vad organisationer bör sträva efter för att maximera chanserna för innovation. Vad menar vi när vi pratar…